Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Konulu Görsel
KÖPRÜ: KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA

Aile, içindeki her kuşağın kendine özgü değerlerini harmanlayarak toplumun mayasını oluşturuyor. Bu mayada
evlerimizin neşesi, çocuklarımız;
geleceğimizin umudu, gençlerimiz;
çalışarak, üreterek ülkemizi daha müreffeh toplumlar seviyesine taşıyan yetişkinlerimiz;
varlıklarıyla ve dualarıyla huzur bulduğumuz yaşlılarımız var.

Bu kuşaklardan geçen her birimiz de gün be gün yaş alıyor, yaşlanıyoruz. Ve her anımız, yaşam filmimizin bir karesi olarak hafızalarımıza işleniyor.

İşte fotoğraf, akıp giden bu film şeridinde bazı kareleri çerçeveleyip korumamıza ve geçmişten geleceğe köprüler kurmamıza imkan tanımakta.

Bu nedenle, “Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması” ile toplumda kuşaklararası iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, aile bağlarının güçlendirilmesine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

Hayatın her dönemindeki aile değerlerini yaşatmak; çocuklarımızı, gençlerimizi, yetişkinlerimizi, ulu bir çınar gibi gölgesinde soluklandığımız büyüklerimizi karelere sığdırabildiğimiz anılarda buluşturmak istiyoruz.

Fotoğraf yarışmamıza katılımınız hedeflerimize ulaşmamızda bizlere güç verecektir.

ÖDÜLLER


Tek Mercek Yansıtma (SLR) Kategorisi

1.7.000

2.5.000

3.3.000

Mansiyon Ödülü

Sergileme Ödülü


Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı (ATF) Kategorisi

1.3.000

2.2.000

3.1.000

Mansiyon Ödülü

Sergileme Ödülü*Sergilenmesi uygun görülen eserler, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan Yaşlılık Şurası’nda sergilenecektir.


KATILIM ŞARTLARI

 1. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 2. Başvuru sahibinin hayatta olması
 3. Başvuru sahibi, 18 (on sekiz) yaşını doldurmamışsa veli ya da vasisinin doldurduğu vekaletnameyi iletmesi
 4. Başvurulan eserlerin daha önce başka bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş olması
 5. Fotoğrafçının, eserlerini akıllı telefon ya da profesyonel fotoğraf makinası ile çekmesi
 6. Başvuru sahibinin yarışmaya katıldığı eser sayısının 3’ü geçmemesi
 7. Sisteme başvuran fotoğrafçının, seçtiği Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı (ATF) ya da Tek Mercek Yansıtma (SLR) kategorisi, rumuzu, fotoğrafın adı ve fotoğrafın sayısının dosya adı olarak kullanılması.
 1. Sisteme başvuru için 1’ den fazla dosya yüklenmesi halinde dosya adı olarak rumuzun yanında 1’den başlayarak numara verilmesi (ATF_RUMUZ_Fotoğraf Adı_No.jpg) (SLR_RUMUZ_Fotoğraf Adı_No.jpg)
 2. Başvurulan her eser için sisteme eserin nerede ve ne zaman çekildiği yönünde bilgi yüklenmesi
 3. Başvuru bağlantısından ulaşılacak olan katılımcı formunun esksiksiz olarak doldurması
 4. Katılımcının yarışmaya gönderdiği eserlerin kendisine ait olduğunu, tüm izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmesi
 5. Katılımcının son başvuru tarihi olan 12 Şubat 2019'a kadar başvurusunu gerçekleştirmesi
 6. Katılımcının eserlerini sayfanın sonunda yer alan başvuru formuna 300 DPI çözünürlükte ve JPEG dosyası formatında yüklemesi
 7. Katılımcının katılım şartlarının tamamını okuyup başvuru sırasında onaylaması